Geen rondweg dwars door Ter Laan

Aanleiding:
procedures en plannen rondweg Oost-zijde Bedum, door natuur, dijk en wijk Ter Laan
Doel van de site: informatie bieden en problemen onder de aandacht brengen
Aanbieders: een groep bewoners dijk en wijk Ter Laan
Site geopend: 1 juni 2013

 


Goedendag!

Bedum heeft al jaren last van vrachtverkeer van de DOMO. 
De vrachtauto's rijden elke dag dwars door het dorp. 
Daar moet een oplossing voor komen.

Daarom zijn er in de loop van tijd diverse plannen voor een nieuwe rondweg gemaakt,
Westelijk, maar zeer recent ook Oostelijk van Bedum.

Een keuze voor een nieuwe weg is altijd ingrijpend en ligt voor veel mensen gevoelig.
Daarom hoort zo'n keuze via doorzichtige procedures tot stand te komen, met gelijkwaardige afwegingen voor elk alternatief, zodat burgers zich gelijk behandeld voelen.

Dat is momenteel in Bedum niet het geval!

In de week van 18 mei 2013 werd plotseling bekend, middels een uitgebrachte
'Quick Scan', dat er een nieuw voorstel bestaat: een rondweg om de Oost-kant van Bedum, dwars door de velden en het eeuwenoude dijkje Ter Laan heen, en dicht langs de nieuwe woonwijk Ter Laan IV.

Dit gebied is onder andere voor veel mensen bekend als wandel- en fietsgebied.
Het voorstel voor een Oostelijke rondweg is kersvers de laatste na een rij van 9 oudere voorstellen; het plan wordt momenteel met grote haast 'doorgedrukt' door gemeente en provincie. Betrokken burgers zijn echter niet geïnformeerd, en de procedures zijn zeer ondoorzichtig. Het prille voorstel wordt als 'feit' aan mensen gepresenteerd.

Daarom is er een petitie opgesteld, http://geenoostringwegbedum.petities.nl

Hieronder kunt u lezen over de achtergrond van deze petitie. 

Bent u het eens met de petitie, teken deze dan a.u.b. zo spoedig mogelijk, 
en in elk geval vóór 5 juni.

 

Achtergrond
Op 29 mei heeft de gemeenteraad van Bedum zich met spoed achter het kersverse voorstel voor een Oostelijke rondweg geschaard. Dit voorstel is formeel niet aan de burgers aan de Oostkant voorgelegd, terwijl in teksten gesuggereerd wordt dat er overleg met bewoners is geweest. Er volgen informatie-avonden op 3 en 4 juni 2013, hetgeen bevestigt dat er niets te kiezen valt.

Waarom deze haast?
Provinciale Staten heeft half mei 2013 een nieuw plan gepresenteerd, dat men reeds op 5 juni als hamerstuk wil inbrengen. In dit plan wordt o.a. Bedum voor het blok gezet: "als je geld wilt voor een stuk rondweg, dan moet het een Oostelijke weg worden, en anders krijg je geen cent."
Dit soort interactie komt over als ouder-kind gedrag; verbazingwekkend in een democratisch ingericht land.

Het recente plan voor een oostelijk rondweg is naar de mening van betrokken bewoners ondeugdelijk, het is niet onderzocht zoals bij andere alternatieven wel het geval is, de afwegingen zijn onvolledig, kortzichtig en de besluitvorming is intimiderend.

In de Quick Scan is de Oostelijke variant 'Optie J', d.w.z. de allerlaatste, 10e variant. Letterlijk wordt aangegeven dat dit plan nog nader onderzoek behoeft; tevens wordt gesteld dat de landschappelijke waarde van het gebied 'gering' is ....


Haastige spoed is zelden goed
Het 'plan J' als oostelijke variant doet voorts sterk tekort aan breder liggende problemen. 

Ten eerste is dit plan eigenlijk alleen zinvol voor de DOMO, en heeft de rest van de bewoners en weggebruikers er niets aan; het is dus vooral ontsluiting voor de DOMO, maar niet van Bedum.

Ten tweede wordt het probleem dat nu in de dorpskern van Bedum speelt verplaatst naar de bewoners van het buitengebied, Ter Laan 3 en 4, en de St. Annerweg.

Ten derde is het weggegooid geld t.a.v. de problematiek die speelt in diverse dorpen aan de N361: Winsum, Sauwerd, Wetsinge en Adorp, dorpen die al vele jaren last hebben van veel verkeer door hun dorp.

Ten vierde is onbekend wat de DOMO eigenlijk voor rol speelt, en welke uitbreiding zij op het oog hebben. Moeten de velden van Ter Laan omgetoverd worden tot een industrie-terrein?

Ten vijfde is het gebied van veel waarde: niet alleen voor veeteelt en akkerbouw (zie de gele velden met koolzaad...), maar ook als goed bereikbaar wandel- en fietsgebied. Bijvoorbeeld het eeuwen oude dijkje Ter Laan (een oude monnikenroute) en het 'Zeven bruggetjes pad' zal, als de plannen door zouden gaan, voorgoed doorsneden worden door een vrachtwagenweg.....

Moet je als volksvertegenwoordiging in een paar weken dergelijke plannen doordrukken?
NEE!!!

Op de rest van deze site wordt informatie verzameld over bovenstaande ontwikkelingen.